Οι συγγενείς στενώσεις της ουρήθρας (βαλβίδες οπισθίας και προσθίας ουρήθρας) παρουσιάζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Υπάρχουν όμως και οι επίκτητες-δευτερογενείς στενώσεις της ουρήθρας που παρουσιάζονται μετά την γέννηση και καθ’όλη την διάρκεια της ζωής.


Οι στενώσεις αυτές μπορεί να οφείλονται σε :

  • φλεγμονώδεις αιτίες
  • παραμονή καθετήρος επί μακρόν για διάφορους λόγους
  • τραυματισμός του παιδιού (ιδιαίτερα τραύματα με κατάγματα λεκάνης)
  • μετά από χειρουργικές επεμβάσεις όπως μετά από επεμβάσεις ουρηθροπλαστικής για υποσπαδία.


Οι στενώσεις δημιουργούν δυσκολία στην έξοδο των ούρων με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται δευτερογενείς κυστεονεφρικές παλινδρομήσεις που προκαλούν εμπύρετες ουρολοιμώξεις με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο ακόμα και η λειτουργία των νεφρών.


Ανάλογα με το είδος της στένωσης, αυτές αντιμετωπίζονται χειρουργικά είτε με ενδοσκοπική χειρουργική διάνοιξη της ουρήθρας, είτε με ανοικτή χειρουργική.

Pediatric Urology
and Endocrine Clinics

Weather in Athens