Στα παιδιά είναι σπάνια η παρουσία κύστεων στους νεφρούς εν αντιθέσει με τους ενήλικες στους οποίους είναι πολύ πιο συχνή.

Πρόκειται για ένα κλειστό κυστικό μόρφωμα το οποίο περιέχει ορό και όχι ούρα και δεν επικοινωνεί με την αποχετευτική μοίρα του νεφρού. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορεί να γίνει μια πυελογραφία, η οποία ξεκαθαρίζει εάν το κυστικό μόρφωμα είναι όντως μια αυτόνομη κύστη ή εάν αποτελεί μέρος του αποχετευτικού συστήματος του νεφρού (κάλυκες, πύελος).

 

Οι κύστεις του νεφρού πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά όταν είναι πολύ μεγάλες ή όταν εμφανίζεται κάποια επιπλοκή (αιμορραγία μέσα στην κύστη, ρήξη κύστης). Η αφαίρεση τους μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά και ρομποτικά.

Pediatric Urology
and Endocrine Clinics

Weather in Athens